Etapak

> BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır,
  • Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır,
  • Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir,
  • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır,
  • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır,
  • İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır,
  • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır,
  • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.