Etapak

> KALİTE POLİTİKASI

Etap Enjeksiyon Plastik San. Tic. A.Ş.’de müşteri beklentileri doğrultusunda tüm plastik ürünler için kontrol kriterleri belirlenmiş olup, gelen malzemelerin Giriş Kalite Kontrolleri, yarı ürün ve ürünlerin ise Proses ve Çıkış Kalite Kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, böylece prosesin her aşaması kontrol altında tutulmaktadır. Kalite Güvence Laboratuvarı’ndaki test cihazları ve ölçüm ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak test ve muayeneler gerçekleştirilmektedir.

Kalite Güvence Laboratuvarı’nda Gerçekleştirilen Uygulamalar

Erime Akış İndeksi (MFI) Ölçümleri

Erime Akış İndeksi Ölçüm Cihazı ile, üretime katılmak üzere gelen tüm plastik ham maddelerin Erime Akış İndeksleri (MFI) ISO 1133, TS 1675 standartlarına uygun olarak ölçülmektedir.

Görünüm Kontrolleri

Tüm malzeme, yarı ürün ve ürünlerin ilgili talimatlarda belirlenmiş olan görsel özellikleri kontrol edilmektedir.

Boyutsal Ölçümler

Periyodik olarak kalibrasyonları yapılan ölçüm cihazları ile tüm malzeme, yarı ürün ve ürünlerin boyutsal ölçümleri yapılmaktadır.

Renk Ölçümleri

Üretilen yarı ürün ve ürünlerin renkleri, Renk Ölçüm Cihazı (spektrodensitometre) ile hassas olarak kontrol edilmekte, böylece renklerin müşteri isteklerine uygun olması sağlanmaktadır.

Dayanım Testleri

Üretilen yarı ürün ve ürünlerin ilgili talimatlar ve müşteri şartnamelerine göre dayanım testleri yapılmaktadır.

Yaşlandırma Testleri

AR-GE çalışmaları için Işık Haslığı ve Yaşlandırma Test Cihazları ile TS 8106-2 ISO 4892-2 standardına uygun olarak testler gerçekleştirilmektedir. Bu testler ile ürünlerin uzun süre açık hava şartlarına maruz kaldıklarında renk ve diğer özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri görmek mümkün olmaktadır.